Belgium BRIDGE

EVOLUTIE IS GEEN REVOLUTIE!

Disclaimer

 


BRIDGE E-Zine publiceert alle artikelen, afbeeldingen en audio- en videobestanden onder de Creative Commons License.

Gebruik van deze website
De artikelen, afbeeldingen, audiobestanden, software en overige informatie op BRIDGE E-zine zijn bedoeld als algemene informatiebron voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

De aangeboden artikelen, afbeeldingen en audiobestanden dienen niet ter vervanging van enig advies. Wanneer u zonder bevestiging of aanvullend advies de inhoud van de artikelen, afbeeldingen en audiobestanden volgt dan doet u dit geheel naar eigen inzicht en op eigen rekening & risico. BRIDGE E-Zine kan daarin géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
BRIDGE E-Zine aanvaard géén aansprakelijkheid met betrekking tot de volgende zaken:

(1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze websites, (2) de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via deze websites of per e-mail aan BRIDGE E-Zine wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (4) het verlies van gegevens, (5) downloaden of gebruik van software die via deze websites beschikbaar wordt gesteld, of (6) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde & uitgezonden informatie zijn in beginsel gericht op het Belgische publiek en worden beheerst door Belgisch recht. De Belgische rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze websites en de daarop gepubliceerde & uitgezonden informatie ontstaan.

 

Inhoud

Het staat de redactie en beheerders van deze website vrij om ingezonden materiaal te weigeren of te plaatsen op een tijdstip die haar goed uitkomt zonder hiervoor verantwoording te moeten afleggen.

 

Privacy
Wij verkopen geen e-mailbestand of wisselen statistische gegevens met derden uit.

 

BELGIUMBRIDGE Magazine!!

LAATSTE BIJDRAGEN TE VINDEN

ONDER TABBLAD "NEWS"!


Recent NIEUWS ?

Ga naar "News" in het menu links bovenaanSpiegelbeeld magazine