Belgium BRIDGE

EVOLUTIE IS GEEN REVOLUTIE!

News

view:  full / summary

Akiane, het wonderkind

Posted by Redactie on March 2, 2014 at 8:55 AM Comments comments (1)

Akiane, het wonderkind dat superbe schilderijen maakte op zeer jonge leeftijd heeft tussen haar werken ook deze hangen. Een beeld dat tot haar kwam in een droom en waar ze nog steeds niet de betekenis van weet resulteerde in dit sterke werk waarin piramides , luchtbellen en de ruwe zee een  mystiek verhaal vertellen. Zij schilderde dit op 10 jarige leeftijd. 90x 120 cm (acrylverf)

De Zingende Piramide

Posted by Redactie on February 28, 2014 at 4:15 AM Comments comments (1)

Een reiziger in de grijze oudheid die de woestijn doorkruiste kon het geluid al op kilometers afstand horen. Het was een diepe bas toon, die door de Nijlvallei denderde. Deze toon werd misschien vergezeld door een andere, iets hogere toon. De twee noten vormden samen een ijl resonerend geheel. Terwijl het geluid steeds harder en indringender werd moest de reiziger een gevoel van afschuw en bewondering hebben gekregen. Het moet haast geleken hebben alsof de stem van God, heerser van het universum, hem opriep om getuige te zijn van het feit dat het geluid werd voortgebracht door een stenen gebouw dat ongeveer 150 meter boven de grond uittorende.

Daar, op het Giza-plateau, in het land dat vandaag Egypte heet, zond de grote Piramide een muzikale boodschap over het zand. Hoe buitensporig het ook moge klinken, de piramide zong.

Het wonder van de “zingende piramide” werd mogelijk gemaakt door twee smalle schachten van ongeveer 20 centimeter in het vierkant. Deze schachten waren in de noordelijke en zuidelijke kanten van de piramide aangebracht. Deze gingen ongeveer 70 en 52 meter de piramide in en kwamen uit in de zogenaamde Koningskamer die in de piramide is aangebracht op 42 meter boven de grond. In tegenstelling tot de schachten die naar de Koninginnekamer liepen waren deze niet afgesloten. De schachten, zo moeten we benadrukken, zijn uniek. Ze zijn tot nu toe alleen aangetroffen in de Grote Piramide en verder in geen enkele andere piramide of tombe. Sommige Egyptologen geloven dat de schachten aangelegd waren om de Koningskamer te ventileren.

Meer: http://www.kronosworld.nl/Zingendepiramide.htmDe Eenhoorn

Posted by Redactie on February 28, 2014 at 3:00 AM Comments comments (1)

De eenhoorn is het symbool van het Christusbewustzijn of dat deel van jou dat men "goddelijk" placht te noemen en vertegenwoordigt de sterrenconstellatie Monoceros dewelke te vinden is achter de ster Sirius (Isis) en constellatie Orion (Osiris). De eenhoorn is met andere woorden het symbool voor Jezus (Horus), het symbool voor alles wat puur en goed is.

Vele aristrocaten (zoals het Engelse koningshuis) (of de zogenaamde EL-ite) hebben een geketende eenhoorn in hun wapenschild en volgens sommige auteurs heeft dit de boodschap dat ze deze bijzondere energie hebben overmeesterd. David ROCKEFELLER zou ook een fortuin hebben gespendeerd aan zeven middelleeuwse tapijten waarin de  gevangenneming, liquidatie en wederopstanding van de Eenhoorn wordt in afgebeeld.

Bekijk ook dit uittreksel uit HARRY POTTER, The Philosopher' Stone waarin het bloed van een "dode" Eenhoorn wordt gedronken door een donker wezen dat luistert naar de naam...Voldemort. Symbolisch gaat de Harry Potter saga over de eeuwige strijd tussen goed en kwaad.

You need Adobe Flash Player to view this content.


Wie is Vernor Vinge?

Posted by Redactie on February 24, 2014 at 12:55 PM Comments comments (0)

Vinge is vooral bekend als sciencefictionauteur, door de romans A Fire Upon the Deep en A Deepness in the Sky waarmee hij de Hugo Award won en voor zijn essay uit 1993 over de technologische singulariteit. In dit essay beargumenteert Vinge dat de exponentiële groei van wetenschap en technologie voor 2030 zal leiden tot de creatie van entiteiten met een intelligentie die groter is dan die van de mens. De resulterende gevolgen zijn fundamenteel onvoorspelbaar voor de tegenwoordige mens. Door dit essay en zijn verhalen waarin deze singulariteit dikwijls op de achtergrond aanwezig is heeft Vinge een ware cultstatus bereikt in transhumanistische kringen. Vinge betitelt zichzelf echter liever niet als transhumanist maar als iemand die geïnteresseerd is in de voortschrijdende techniek en daarom probeert trends naar de toekomst door te trekken.

Vinge formuleerde zijn gedachten over een eventuele technologische singulariteit voor het eerst publiekelijk in het voorwoord van het januari nummer 1983 van Omni[1]. Hij vroeg zich toen af waarom de hemel zo stil was als er zoveel intelligent leven in het heelal zou zijn. Dit is ook bekend als de Fermiparadox. Vinge uitte toen al het idee dat intelligentie zich zover ontwikkelt dat ze geen interesse meer heeft in wat 'hedendaagse' menselijke intelligentie belangstelling inboezemt en naar 'elders' vertrekt (dit elders is voor ons onvoorstelbaar of zelfs onkenbaar en ligt misschien wel buiten ons zichtbare universum)[2]. Zijn essay uit 1993 werd in 2003 opnieuw gepubliceerd in Whole Earth Review in het winternummer en geactualiseerd met aanvullend commentaar door Vinge (het schijnt dat Vinge sinds 1983 een traditie is begonnen om om de 10 jaar zijn gedachten te laten gaan over de veronderstelde singulariteit..)


Geotrails of zoiets

Posted by Redactie on October 2, 2013 at 3:00 AM Comments comments (0)

Geo-engineering bestaat, chemtrails bestaan, het is geen paranoia sprookje, toonde kortgeleden Edward Snowden aan via The Internet Chronicle. Aangemaakt door de agrogigant Monsanto en met de medewerking van kerosinefabrikanten, die onder het motto van efficientere verbrandingen additieven aan vliegtuigbrandstof toevoegen, wordt de hele Westerse wereld al sinds eind jaren ‘60 besproeid met chemicaliën. Het altijd geheim gehouden motief is de klimaatverandering, die een bedreiging zou zijn voor de Amerikaanse landbouw. “Chemtrails zijn een onderdeel van een bewust programma dat gericht is op het tegengaan van de opwarming van de aarde” zegt Snowden. Het geheime sproeiproject uit het Muad'Dib laboratorium van Monsanto is opgericht ter bescherming van Noord-Amerika's klimaat ten koste van alles. In het recente Wereldbank-rapport Turn Down The Heat werden we al voorbereid met een overzicht van de effecten van de opwarming van de aarde, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid- en Zuidoost-Azië. Gesproken werd over de "waarschijnlijke impact" van een opwarming van de aarde met 2 en 4 graden op de landbouwproductie, waterbronnen en mensen die in kustregio's in Afrika en Zuid-Azië wonen. Echter juist de chemtrails veroorzaken klimatologische bijwerkingen zoals de versnelling van woestijnvorming in het gebied rondom de Afrikaanse Sahara, grotere droogte in de Amazone en krachtige stormen langs de oostkust van Amerika. Snowden: “Burgers worden elke dag gebombardeerd met een onzichtbare regen van koolstof-geladen moleculen, het effect op de gezondheid is totaal onbekend." Het is weer een bewijs van de volstrekte onbetrouwbaarheid van onze overheid dat dit gebeuren platweg ontkend wordt. Spindocters manipuleren ons elke dag. (bron: Tijdgeest)

Nota redac: Klimaatopwarming of wat daar moet voor doorgaan is niets anders dan het gevolg van een ozonlaag die zo lek als een zeef is door de 2000+ atoombomtesten sinds de jaren...euh 40. We aarzelden even omdat er reeds in 1930 een atoombom ontplofte in het Russische Siberië...

Foto: Ellen Jantzen: http://www.lanciatrendvisions.com/en/article/the-ineffable-beauty-of-nature-disturbing-the-spirits-by-ellen-jantzen

2D cirkel en 2D spiraal

Posted by Redactie on September 20, 2013 at 4:30 AM Comments comments (0)


TED-X

Posted by Redactie on September 2, 2013 at 5:00 PM Comments comments (0)

De TED-lezingen geven ons goddank verbinding met magistraal denkende mensen, wetenschappers, kunstenaars, uitvinders en cabaretiers. Op www.youtube.com/watch?v=YtdE662eY_M#at=40 liet snaardeskundige Brian Greene al in 2008 in 19 minuten zien hoe ons universum in minstens tien dimensies van ruimte en eentje van tijd functioneert, waarvan maar een klein deel voor ons ‘zichtbaar’ is. Ultramicroscopische waarneming biedt ons in extreme precisie een landschap waar de algemene relativiteitstheorie, de theorie van het elektromagnetisch veld, zwaartekrachtfenomenen, de kwantumchromodynamica en supersnaartheorie samen de gedachte van de M-theorie konden  produceren, een unificatie-idee, een superverbinding tussen alles en alles. De eendimensionale snaren zijn in wezen doorsneden van tweedimensionale membranen in de elfdimensionale M. M kan dan staan voor membraan, maar ook voor Magie, Matrix, Mysterie of Moeder. Tot zover de theoretische natuurkunde, die zich verder en verder zal ontwikkelen totdat hij samenvalt met een veel ouder concept van spirituele eenheid in een bewust veld, waarin elk element gerelateerd is aan alle anderen. Kinderen van Eén Vader, Goddelijk Licht, dat ons inspireert tot liefde. Enzovoorts. (Stichting Olivijn)


De regel van Bode

Posted by Redactie on August 28, 2013 at 2:55 AM Comments comments (0)

In 1747 beschreef J.E.BODE een eenvoudige numerieke verhouding die de afstand tot de zon aangaf van de zes planeten die men in die tijd kende. Men bemerkte dat er een planeet tussen Mars en Jupiter ontbrak, die volgens de regel van Bode moest bestaan. In de plaats van daarvan vond men duizenden planetoïden, waarschijnlijk overblijfselen van een ontplofte planeet. Na de opstelling van deze regel door Bode werd Uranus ontdekt, waarvan de afstand tot de zon met de regel overeenstemde. De regel van Bode is afgeleid van het werk van KEPLER, die zich voorstelde dat de planeten bepaalde harmoniën uitzenden, vergelijkbaar met muziektonen, waarvan de toonhoogte afhankelijk is van de snelheid van de planeten.


Circus?

Posted by Redactie on August 23, 2013 at 6:55 AM Comments comments (0)

En als je het nog niet moest weten, deze wereld is wat sommigen een circus, een gekkenhuis noemen. Of een manier om anderen diets te maken dat ze er geen reet van snappen. Toegegeven, als men je om de oren slaat met parallelle universums, verschillende tijdslijnen, bilocatie, van vorm veranderende mensen, hybrides, bezoekende aliens, monarch MKultra geprogrammeerde idolen, onbewuste archetypes, memes, biofotonen in DNA en een vies woord dat men "economie" placht te noemen...enz, dan zou je van minder ergens in een hol in Siberië gaan kruipen en wachten tot deze wereld wordt doorgeflusht.


Visualisatie-techniek

Posted by Redactie on August 23, 2013 at 6:50 AM Comments comments (0)

Visualiseer deze bol in de ruimte voor u, in elke grootte en op elk mogelijk tijdstip. Stap twee: stap in de bol en ervaar!Rss_feed

BELGIUMBRIDGE Magazine!!

LAATSTE BIJDRAGEN TE VINDEN

ONDER TABBLAD "NEWS"!


Recent NIEUWS ?

Ga naar "News" in het menu links bovenaanSpiegelbeeld magazine