Belgium BRIDGE

EVOLUTIE IS GEEN REVOLUTIE!

"Whatever happens , you must guard the Bridge. You must !"  (Starlog 3066)Informatiestromen en evolutie

Het is de kunst voor elke internaut op zoek naar kennis, hongerig naar vooruitgang een bos te vinden tussen al die bomen die op de internetweide zijn gegroeid. Wat is essentieel? Wat is bruikbaar? BELGIUM BRIDGE probeert het nuttige aan het interessante te voegen.

 

De DAG VAN DE PIRAMIDE!

Waar? Sint-Niklaas, België.

Locatie: Kasteel Walburg, Walburgstraat te 9100 Sint-Niklaas, België.

Inkom: 24,00 Euro

www.dedagvandepiramide.com

 

Stefaan DENAERDE schreef in 1968 visionair boek!

 

“Mensen te redden voor de eeuwigheid”

In de nacht van zaterdag 10 maart 1990 op zondag 11 maart 1990, tussen 0:00 en 01:00 luisterde ik naar een radiouitzending van het KRO-programma Damokles, die mij nooit meer heeft losgelaten.

Onderwerp was het nieuwe boek van Stefan Denaerde (zijn tweede), pseudoniem van Ad Beers, zo leer ik 13 jaar later via internet. Het is ook dankzij internet dat ik er in 2003 in slaag zijn beide boeken aan te schaffen: Buitenaardse Beschaving uit 1969 en de Universele Schepping uit 1990.

A.C.M. Beers  was een geslaagd auto-importeur die voorkomt in de Quote top 100 van rijkste Nederlanders van 1990. Geschat vermogen: 185 miljoen gulden. Hij overleed onverwachts in 1998.

 

Is er in 2003 nog zeer weinig over Denaerde te vinden op internet, de verwijzingen zijn 9 jaar later, maart 2012, legio. Googelen op zijn naam levert vele treffers op en zelfs een youtubefimpje met een interview van ruim veertig jaar geleden. Denaerde zegt daarin 46 te zijn. Dat zou betekenen dat hij in 1998 75 of 76 jaar was geworden.

Ook bijzonder: op 15 november 2011 verschijnt er opeens een herdruk van zijn eerste boek Buitenaarde Beschaving, opnieuw bij Ankh-Hermes in Deventer (dat voortgekomen is uit Kluwer, die de eerste druk verzorgde). Dit boek deed indertijd veel stof opwaaien. Maar of je het nu als klinkklare onzin afdoet, of juist wel geboeid raakt door de beschreven mogelijkheden, vaststaat dat in dit geschrift uit 1969 zaken staan die sneller waarheid zijn geworden dan toen voor mogelijk werd gehouden. Zo wordt er overduidelijk een beschrijving gegeven van een e-reader. (Men zie 7e druk, bladzijde 97.) Wij kunnen ons nu amper meer voorstellen dat we ons toen zoiets amper konden voorstellen. De buitenaardse wezens waarmee Denaerde in contact komt (Iarganen) beschikten over tablets waarop informatie stond opgeslagen. Dit schrijft Denaerde in een tijd dat internet nog niet eens in de kinderstoenen stond en draadloze communicatie zich, unidirectioneel, beperkte tot radio en televisie. Een plat vierkant bordje waarop je informatie tevoorschijn kon toveren was letterlijk science-fiction.

Vrijwel alle lezers van Buitenaardse Beschaving zijn positief over het boek, of er nu wel of geen geloof aan Denaerdes verhaal wordt gehecht. Eén studiegenoot die ik het aanraadde te lezen, vond de weergegeven wereld van een tot in het uiterste doorgevoerde efficiency echter wel erg klinisch en kil. Het is de enige kritiek die ik ooit hoorde. Verandert men ‘efficiënt’ in ‘duurzaam’ overal in het boek waar het woord voorkomt dan klinkt het al heel anders, zelfs eigentijds. In 1969 bestond ‘duurzaam’ nog nauwelijks als begrip.

Buitenaardse Beschaving is ook vertaald, als Operation Survival Earth:

Operation Survival Earth

Aan de snel uitdijende infomatie over Denaerde kan ik zelf iets toevoegen: het (een klein uur durende) radio-interview met Denaerde uit 1990 (52 Mb). Het bandje ontving ik in 1991 van de KRO. Onlangs heb ik het in Mp3-formaat omgezet.

Ik heb mij altijd op de vlakte gehouden wat betreft de vraag of ik geloof hecht aan het verhaal van Denaerde, zelfs voor mijzelf. Aan zijn oprechtheid twijfel ik niet. En het verhaal is in elk geval hoopgevend, je wordt blij van zijn boodschap. Ook sluit het aan bij wat ik wèl geloof: een Scheppende, Liefhebbende God, God van Abraham, Isaak en Jakob. Het vertelt alleen zo veel meer, veel meer dan wij mensen hoeven te weten. Tot de kern van Denaerdes boodschap kom je naar mijn mening ook via de Bijbel. Augustinus’ woord, dat zegt: “begrijp niet om te geloven, geloof om te begrijpen”, is wellicht van toepassing.

Ga ik niet een grens over me hier zo mee bezig te houden? Nee hoop ik, onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Zet ik een deur open naar een wereld die we beter kunnen mijden? Ook niet geloof ik, Denaerde geeft aan dat er in 1990 maar vijf mensen zijn op de hele wereld met de gave die hij bezit.

Denaerde houdt zelf de mogelijkheid open dat hij misleid is door het superintelligente ras dat steeds contact met hem zocht (maar neemt die optie geen moment serieus). Hij schijnt eenzaam gestorven te zijn, door velen voor gek verklaard. Dat zijn relaas zich jaren na dato in een toenemende belangstelling mag verheugen, mocht hij niet meer meemaken.

Hoe dan ook, ik mag graag nadenken over wat ik las en van hem hoorde. Ook fascinerend vind ik de reeks 1968/69 – 1989/90 – 2012/13. 1989/90 als scharnierjaar. Met op de helft van 1990 en 2012 nog 2001, net als 1989 een cruciaal jaar in de wereldgeschiedenis. 2012 is een veelgenoemd jaartal in vele apocalyptische voorspellingen.

 

 

Links:

Radio-interview KRO, Damokles (11 maart 1990)

Televisie-interview KRO deel 1 (19 augustus 1969) / WMV-formaat (48 Mb)

Televisie-interview KRO deel 2 (19 augustus 1969) / WMV-formaat (59 Mb)

www.resona.nl/denaerde (een overzicht van de draagveldtheorie)

www.theory-of-god.com (een site die het bestaan van God probeert aan te tonen / aannemelijk te maken op basis van Denaerdes tweede boek)

Powerpoint uit Noorwegen Hierin komen verwijzingen voor naar opgepikte radiofrequenties door Nederlandse defensiesystemen, die aansluiten bij Denaerdes beweringen

Stefan Denaerde (een pseudoniem van Ad Beers), was een directeur van een firma met 100 werknemers.

In de jaren beweerde hij dat hij contact heeft gehad met een vliegende schotel in de Oosterschelde. Hierover heeft hij een boek geschreven genaamd 'Buitenaardse beschaving'.

Hij is uiteindelijk erg ongelukkig en eenzaam overleden. Door al zijn werknemers en zijn familie werd hij voor gek verklaard. Een paar duizend mensen om hem heen geloofden hem.
BILDE0.JPG

Beschrijving van het boek:


In 1969 verschijnt Buitenaardse beschaving voor het eerst en wordt direct een bestseller. De auteur stuit bij toeval op een UFO en staat oog in oog met acht buitenaardse wezens, afkomstig van een planeet buiten ons zonnestelsel (planeet Iarga).

De hoofdrolspeler in het boek, Stef, krijgt een antwoord op de vraag wat de vreemde wezens onder een sociaal stabiele beschaving verstaan. Hij wordt hier voor uitgenodigd om aan boord van het ruimteschip een uitleg van twee dagen te krijgen, waar hij op in gaat.

"De waarde van een onzelfzuchtige daad wordt niet in het minst beïnvloed door de vraag of achteraf gesproken de geboden hulp ook op andere wijze had kunnen geschieden."

Stap voor stap wordt Stef ingewijd in de geheimen van een hoge beschaving. Via het beeldscherm wordt hij meegenomen naar de planeet Iarga. Ze waarschuwen hem voor de gevaren die er voor hem persoonlijk aan verbonden zijn. "Het belangrijkste voor ons is, ertegen te waken dat je vrijheid van denken wordt aangetast. De vrijheid van denken is essentie van het menszijn en wanneer we dat zouden schaden, zouden we volgens onze ethiek een misdaad bedrijven."

Stef verneemt dat de drie belangrijkste begrippen voor het creëren van een hoog beschavingsniveau vrijheid, rechtvaardigheid en efficiency zijn. Met vele voorbeelden wordt dit aangetoond.
Nu, meer dan veertig jaar later, rijst dan ook de vraag: wat kunnen wij, anno 2012, leren van deze bijzondere ontmoeting? Kan de kennis van de Iarganen ons helpen met het oplossen van armoede, hongersnood en de huidige economische crisis?

Een hoogstaande beschaving creëer je vanuit drie principes: vrijheid, rechtvaardigheid en doelmatigheid

iarga11.jpg

Er staat ook een interessant interview met Denaerde op youtube.
Deel 1:

 


Deel 2:

Interview met Rudolf Das (de illustrator van het Denaerde interview filmpje hierboven):
planet+Iarga+people.jpgÉén van de onderwerpen die worden beschreven in het boek, is welke aandrijving de voertuigen van de Iarganen gebruiken. Zij maken gebruik van een bepaalde vorm van magnetisme, waarbij door één magneet aan te draaien, de overige magneten ook beginnen te draaien waardoor er een vorm van energie vrij komt.

quote:
The 12 flywheels represent the (matter) spin in 12 universes. The magnetic flux in one axis represents the alternating time flux in a time axis. Two flywheels on one (time) axis represent our universe and our anti-time universe. The central ball in the middle is a strong magnet that drives the magnets on the flywheels. In this model the rotation is fixed in the horizontal plane, in the real model the central 'magnet; rotates around two axes, a 'double rotation'. It represents the driving force behind all creation, syncing all atoms in a universe in an iron grip.
6 time axes (12 universes) are needed to form a closed loop and to keep the nothing in tact. This is the model as was given to Denaerde by the Iargans.
Ze hebben dit getest, en het blijkt ook daadwerkelijk te werken:

Of het echt gebeurd is of niet, moet iedereen natuurlijk voor zichzelf bepalen, maar dat neemt niet weg dat de beschrijvingen in dat boek echt zeer goed zijn. Dat één persoon dit allemaal kan bedenken, klinkt bijna onmogelijk.
Vergeet niet dat dit boek al in de jaren 60 geschreven is!
Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.
De oorspronkelijke cover van het boek in 1968 

 

 

BELGIUMBRIDGE Magazine!!

LAATSTE BIJDRAGEN TE VINDEN

ONDER TABBLAD "NEWS"!

INTRO

Welkom!

Dit is de stek van het E-magazine BELGIUMBRIDGE


Missie


BELGIUMBRIDGE is het maandblad voor Evolutionairen, Cultural Creatives en andere mensen die buiten de oude paradigmas durven denken en doen.

Een platform voor evolutie en van bewustzijn, kennis en technologie, zowel materieel als immaterieel met als algemene intentie het verbeteren van de levenskwaliteit van alle levende wezens op planeet Gaïa.

 

BelgiumBridge kosteloos ontvangen?

Stuur een e-mail naar bridge.redactie@gmail.com 


Recent NIEUWS ?

Ga naar "News" in het menu links bovenaanEDITORIAAL: Evolutie en geen Revolutie

Wat jullie zeiden over Evolutie:

"Evolutie is geen Revolutie"

"Zonder wrijving, conflicten en meningsverschillen kan er geen sprake zijn van evolutie"

" Evolutie is niet lineair maar spiraalvormig van natuur"

"Evolutie vindt eerst plaats in het denken en voelen om zich vervolgens door te zetten op het materiële vlak"


BOEKEN van de Maand


Het fenomenale werk van Belg Philippe Gérard, fytotherapeut die als eerste de link legt tussen emoties en planten. Een "must read" voor elke Evolutionair!

Te verkrijgen via BelgiumBridge.  Doordenker?

Mind bending books